แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 (ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.)

 

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 นี้เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเ......

อ่านต่อ

ติวเข้มเตรียมสอบ 8 วิชาหลัก ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนังสือติวเข้มเตรียมสอบ 8 วิชาหลัก ป.5 เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการ......

อ่านต่อ

ติวเข้มเตรียมสอบ 8 วิชาหลัก ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หนังสือติวเข้มเตรียมสอบ 8 วิชาหลัก ป.4 เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการ......

อ่านต่อ

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 (ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.)

  

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 นี้เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเ......

อ่านต่อ

แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

วิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการหรือวิธีการแสวงหาความรู้ ความจริงจากธรรมชาติอย่างมีระบบเพื่ออธิบายและทำความ......

อ่านต่อ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท.ฟิสิกส์ ป.6

หนังสือ “แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฟิสิกส์” ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันของโครงการพัฒนา......

อ่านต่อ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท.เคมี ป.6

หนังสือ “แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 เคมี” ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันของโครงการพัฒนาอัจ......

อ่านต่อ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท.ชีววิทยา ป.6

หนังสือ “แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ชีววิทยา” ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันของโครงการพัฒน......

อ่านต่อ

สรุปหลักภาษาไทย ป.3

หนังสือ สรุปหลักภาษาไทย ป.3 จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา......

อ่านต่อ

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5

 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคม อนาคตของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อ......

อ่านต่อ
สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
  Copyright 2005-2012 dokyawichakarn.com All rights reserved.
view