เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ชุด การคำนวณ ป.5 (อ.ณัฏฐวีร์)

ฝึกทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว ด้วยแบบฝึกหลากหลายแยกเป็นเรื่องๆ เนื้อหาตรงตามหนังสือเรีย......

อ่านต่อ

เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ชุด การคำนวณ ป.3 (อ.ณัฏฐวีร์)

ฝึกทักษะการคิดคำนวณที่ถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว ด้วยแบบฝึกหลากหลายแยกเป็นเรื่องๆ เนื้อหาตรงตามหนังสือเรีย......

อ่านต่อ

คณิตคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ช่วงชั้นที่ 1)

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธสักราช 2544 ได้กำหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบ การศึกษากลุ่มสาระการเ......

อ่านต่อ

คณิตคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ช่วงชั้นที่1)

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธสักราช 2544 ได้กำหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบ การศึกษากลุ่มสาระการเ......

อ่านต่อ

เเบบฝึกเข้มข้น เพื่อเตรียมตัวสอบ อังกฤษ ป.5

*เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ*เพื่อเพิ่มคะเเนนสอบปลายภาค*เพื่อเพิ่มเกรด GPA...

อ่านต่อ

เเบบฝึกเสริมประสบการณ์ ภาษาไทย ป.2 (หลักสูตร 2521)

*เนื้อหาครบถ้วน*มีเนื้อเรื่องย่อทุกบท*เเบบฝึกเข้มข้น*เเนวข้อสอบการฟัง การอ่าน การเขียน*เฉลยเเยกไว้ต่......

อ่านต่อ

เเบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 สาระที่่1 จำนวนเเละการดำเนินการ

สร้างความเข้าใจในเนื้อหา ฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณอย่างถูกต้องเเละเเม่นยำเหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.1......

อ่านต่อ

บฝ.เข้มข้นเพื่อเตรียมตัวสอบ คณิตศาสตร์ ป.2 (ช่วงชั้นที่ 1)

หนังสือคณิตศาสตร์ชุดเเบบฝึกเข้มข้นเพื่อเตรียมตัวสอบ ป.2 เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตน......

อ่านต่อ

การสะกดคำภาษาไทย ป.6 (ผศ.มาลินี)

หนังสือเเบบฝึกทักษะการสะกดคำภาษษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้จัดทำขึ้นจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพ......

อ่านต่อ
สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
  Copyright 2005-2012 dokyawichakarn.com All rights reserved.
view