เตรียมตัวสอบ ป.1

หนังสือเตรียมสอบระดับชั้นประถมปีที่ 1 ช่วงชั้นที่ 1 เล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้......

อ่านต่อ

แบบฝึกทักษะการสะกดคำ ภาษาไทย ป.4

แบบฝึกทักษะการสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้จัดทำขึ้นจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภา......

อ่านต่อ

แบบฝึกเสริมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ) ป.1

แบบฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ช่วงชั้นที่ 1) ระดับชั้นประถมศึ......

อ่านต่อ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1

หนังสือเสริมสื่อสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสา......

อ่านต่อ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

หนังสือเสริมสื่อสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสา......

อ่านต่อ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

หนังสือเสริมสื่อสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสา......

อ่านต่อ

หนังสือติวเข้มวิทยาศาสตร์ ป.4

หนังสือติวเข้มวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึก......

อ่านต่อ

หนังสือติวเข้มวิทยาศาสตร์ ป.1

หนังสือติวเข้มวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึก......

อ่านต่อ

ตะลุยโจทย์วิทย์ พิชิตข้อสอบ ป.ปลาย (ป.4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 2

หนังสือตะลุยโจทย์วิทย์ พิชิตข้อสอบประถมปลายเล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเ......

อ่านต่อ

ตะลุยโจทย์วิทย์ พิชิตข้อสอบ ป.ต้น (ป.1-ป.3) ช่วงชั้นที่ 1

หนังสือตะลุยโจทย์วิทย์ พิชิตข้อสอบประถมต้นเล่มนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอ......

อ่านต่อ
สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
  Copyright 2005-2012 dokyawichakarn.com All rights reserved.
view